CHUẨN HÓA CÔNG TÁC PCCC CHO NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH Theo quy chuẩn PCCC, hành lang ban công mỗi căn hộ đều có một phòng nhỏ trang...