dtsafe

Đối tác

GE Security

GE Security

GE Security cống hiến giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ con người và tài sản với những sáng kiến phát triển công nghệ. Từ những vẫn đề phức tạp về an toàn cuộc sống và hệ thống an ninh nhằm tạo giá trị tốt cho việc xác định thảm họa,  mọi sản phẩm của chúng tôi được khảo sát một cách kĩ lưỡng trong suốt sự phát triển của...

Xem thêm →
Siemens

Siemens

Liên hợp công nghệ Siemens , An toàn cháy là một phần trong gia đình Siemens, với hơn 450000 lao động có mặt trên khắp thế giới. Mục tiêu của an toàn cháy là bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, tài sản và kinh doanh trước hiểm họa cháy. Sự tận tụy của chúng tôi nhằm cung cấp tốt nhất trong thiết kế, chế tạo và phân phối sản phẩm...

Xem thêm →
UTC Fire & Security

UTC Fire & Security

UTC Fire & Security Products EMEA provides innovative electronic security and fire safety solutions that help secure and protect people, assets, communities and infrastructures. Offering ongoing partner support and a comprehensive portfolio of products including fire detection, intrusion detection, access control and video surveillance, UTC Fire & Security Products EMEA is the single-source provider to meet existing and future security needs of a broad range of customers. UTC Fire & Security Products...

Xem thêm →
Hochiki

Hochiki

Hochiki Corporation, a leading manufacturer of fire detection, has been operating as a company since 1918. Since then 18 subsidiaries have been formed around the globe including manufacturing locations in the United States, Japan, and the UK. We have over 1,000 employees worldwide, with a state of the art manufacturing facility in Buena Park, California, USA. We have been manufacturing in California since the 1970s. Some of our major OEM clients have been /are Simplex (over...

Xem thêm →
Cuộn lên đầu trang
Facebook dtsafe Zalo dtsafe 0977434385 0335709259