dtsafe

GE Security

GE Security cống hiến giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ con người và tài sản với những sáng kiến phát triển công nghệ. Từ những vẫn đề phức tạp về an toàn cuộc sống và hệ thống an ninh nhằm tạo giá trị tốt cho việc xác định thảm họa,  mọi sản phẩm của chúng tôi được khảo sát một cách kĩ lưỡng trong suốt sự phát triển của nó để chắc chắn chúng mang nhiều các giá trị cho tất cả các ứng dụng... Vì thế không có gì ngạc nhiên khi nhận ra các giải pháp của chúng tôi đang được vận hành trong môi trường của hầu hết các công trình trọng điểm trên thế giới.

 

Nhưng tòa nhà của bạn không phải là kho tàng quốc gia để lợi dụng các chuẩn cháy và công nghệ an toàn cháy. Tất cả các dòng sản phẩm của chúng tôi được thiết kế một cách tỉ mỉ dể cung cấp cả về giá trị và hiệu quả cho bất kì kích thước xâu dựng nào , và lựa chọn của chúng tôi, một sản phẩm cho an toàn chất lượng cuộc sống mang tính rộng khắp có thể phù hợp cho bất kì ứng dụng nào.

 

Khi bạn đầu tư vào GE và sác sản phẩm an toàn của cuộc sống là bạn đầu tư một gia tài hơn đã có hơn một thể kỉ đổi mới, và một văn hóa tập đoàn đối diện với tương lai. Chúng tôi cũng ở vị trí dẫn đầu về khả năng về công nghệ xác phát hiện mới, và chúng tôi đầu tư khá nhiều vào đổi mới giải pháp an ninh nhằm tạo giá trị an toàn cho thế giới của bạn.

 

Home Page :  https://www.ge.com/

Cuộn lên đầu trang
Facebook dtsafe Zalo dtsafe 0977434385 0335709259