Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ NHÀ MÁY FORD VIETNAM
Thi công trực tiếp, đội bảo trì DTSAFE
Hạng mục công việc: BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP
Hệ thống báo cháy SITENSO, SIEMEN FC700
Thực hiện: 12-2015/2016,2018 

Công ty là nhà phân phối sản phẩm,hỗ trợ,tư vấn lập trình hệ thống báo cháy.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có được sự chuyên nghiệp trong cách làm và an tâm trong chế độ bảo hành.
SĐT 0977 434 385 ; Email donpccc@gmail.com/dtsafepccc@gmail.com