Tên công trình: SAN MIGUEL CORPORATION MALITA POWER PLANT  
Địa chỉ: 8012 Malita, Davao Del Sur, Philippines
Nhà thầu chính: True North - FHI
Hạng mục công việc: Lắp đặt mới hoàn toàn hệ thống báo cháy và cài đặt toàn bộ hệ thống báo cháy khu văn phòng và nhà xưởng.Lập trình hoàn thiện hệ thống đưa vào sử dụng.
Chi tiết hệ thống: Hệ thống báo cháy EST-3                Thực hiện: 2016 

Công ty là nhà phân phối sản phẩm chính hãng,hỗ trợ,tư vấn lập trình hệ thống báo cháy và chữa cháy
Hãy liên hệ với chúng tôi để có được sự chuyên nghiệp trong cách làm và an tâm trong chế độ bảo hành.
SĐT 0977 434 385 ; Email donpccc@gmail.com/dtsafepccc@gmail.com