dtsafe

Thiết kế hệ thống PCCC

Công ty TNHH DTSAFE nổi tiếng tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy trên thị trường toàn quốc. DTSAFE có đội ngũ kỹ thuật trình độ cao nhiều năm kinh nghiệm chuyên gia thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy rất quan trọng đối với cá nhân, tổ chức,..liên quan tới tính mạng con người đến đời sống kinh tế – xã hội của một đất nước. Hiện nay ở Việt Nam tình hình cháy nổ trong thời gian qua xảy ra liên tục gây ra bao nhiêu thiệt hại của cải, vật chất, đời sống tinh thần.

 Hệ thống PCCC cho công trình được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam và tham khảo tiêu chuẩn của một số quốc gia phát triển cùng các tổ chức quốc tế. Đơn vị thiết kế đã tham khảo nhu cầu của chủ đầu tư, khả năng cung cấp các phương tiện kỹ thuật của các hãng tiên tiến và tài liệu kỹ thuật của các thiết bị nói trên. Trên cơ sở đó, hệ thống PCCC cho công trình sẽ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam và cao hơn, đảm bảo tính chất hiện đại, quy mô của công trình.
-  Hệ thống PCCC trong công trình bao gồm những thành phần cơ bản sau :
+  Hệ thống báo cháy tự động địa chỉ .
+  Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước (Sprinkler) .
+  Hệ thống chữa cháy vách tường tích hợp chung với hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler .
+  Hệ thống tường nước ngăn cháy .
+ Các bình chữa cháy xách tay và di động cho công trình .
+ Các bộ nội quy tiêu lệnh PCCC .
 CÁC CĂN CỨ THIẾT KẾ .
- Hồ sơ thiết kế kiến trúc của công trình.
- QCVN 06: 2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và
công trình;
- QCVN 08:2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị
- TCXD 216:1998: Phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thiết bị chữa cháy;
- TCXD 217:1998: Phòng cháy chữa cháy - từ vựng - thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm;
-  TCXD  217:1998:  Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung;
-  TCVN  3991:1985:  Tiêu  chuẩn phòng  cháy  trong  thiết kế xây dựng -  thuật ngữ và định nghĩa.
- TCVN 6379 - 1998: (Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- yêu cầu kỹ thuật).
- TCVN 6102 - 1996 ISO 7202:1987 Phòng cháy, chữa cháy-chất chữa cháy- bột).
- TCVN 5303:1990: An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa
- TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung.
- TCVN 4778:1989: Phân loại cháy.
- TCVN 4879:1989: Phòng cháy - dấu hiệu an toàn.
- TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
- TCVN 6160:1996: Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng -  Yêu cầu thiết kế.
-  TCVN  5040:1990:  Thiết bị phòng  cháy  và  chữa cháy -  Ký  hiệu  hình  vẽ trên sơ đồ phòng cháy - yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 5760:1993: Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
- TCVN 5738: 2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 4513 - 88: Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 3890:2009:  Phương tiện phòng  cháy  và  chữa cháy cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
-  TCVN  7161-1:  2000  ISO  14520-1:  2000  -  Hệ thống chữa cháy bằng khí -  Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.
Ngoài ra các thiết bị hệ thống phòng  cháy  chữa cháy và công tác lắp đặt chúng vào công trình còn phải tuân thủ các yêu cầu trong những tiêu chuẩn trích dẫn dưới đây:
- TCVN 4086  : 1985 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung.
- TCVN 4756  : 1989 Qui phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
- TCVN 5308  : 1991 Qui phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng.
- Các tiêu chuẩn NFPA, VdS của Mỹ và Châu Âu đối với hệ thống báo cháy, chữa cháy.
- Tiêu chuẩn NFPA 2001, EN chứng nhận chất lượng UL, ULC, FM.
- Tiêu chuẩn NFPA 520 phiên bản 2010 của hiệp hội PCCC Hoa kỳ

Cuộn lên đầu trang
Facebook dtsafe Zalo dtsafe 0977434385 0335709259