Tên công trình: Tòa nhà HUD
Địa chỉ: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
Hạng mục công việc: Cung cấp vật tư
                                  Sửa chữa hệ thống báo cháy.
                                  Lập trình hệ thống báo cháy,chữa cháy theo quy định KĐT
Chi tiết hệ thống: Hệ thống báo cháy tự động AmPac  
Thực hiện: 2021