Tên công trình: Tòa nhà Mipec Riverside
Địa chỉ: Số 2 phố Long Biên II, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội (Mipec)
Hạng mục công việc: Cung cấp vật tư
                                  Sửa chữa hệ thống báo cháy.
                                  Lập trình hệ thống báo cháy,chữa cháy theo quy định KĐT
Chi tiết hệ thống: Hệ thống báo cháy tự động AmPac  
Thực hiện: 2021