dtsafe

Chuông còi kết hợp G1R -HDVM

Chuông còi kết hợp G1R -HDVM

Chuông còi kết hợp G1R -HDVM

Điện áp hoạt động                   : 16-33 VDC

Tuơng thích cho tủ EST-3, VM-1, VS4, VS1, VS2

Điện áp hoạt động                   : 16-33 VDC

Cuộn lên đầu trang
Facebook dtsafe Zalo dtsafe 0977434385 0335709259